24 Apr - 30 May 2009
Marijke van Warmerdam
UP
Under titlen Up udstiller den hollandske kunster Marijke van Warmerdam (f. 1959) i maj måned en række værker i Galleri Susanne Ottesen, der alle har dét tilfælles, at de kredser omkring spiralen, opdriften og bevægelsen som tema. For MVW har netop bevægelsen været et gennemgående te-ma i hele hendes produktion. Der er tale om simple handlinger og bevægelser, fordoblinger, kon-traster og uendelige loops, der gentager bevægelsen i et fortløbende flow, som anfægter beskue-ren, og får os til at dvæle et øjeblik ved de ellers helt banale frekvenser. I sidste instans får denne kondensering af bevægelsen i et nærmest meditativt, clean univers os til at opleve, percipere og se på ny.

Read more

Artist profile


Installation view


Installation view


Installation view


Installation view