27 Jan - 4 Mar 2006
Morten Schelde
Self-Portrait As Seven Pirates
Med sin karakteristiske streg tegner og maler billedkunstneren Morten Schelde minutiøst sine til tider monumentale formater op, der åbner sig som en helt ny billedverden for beskueren – så nær på virkeligheden og dén hverdag, vi kender, og dog foruroligende anderledes. Morten Schelde (f. 1972) tilhører den generation af yngre kunstnere, der gennem det sidste årti har fornyet tegningen som medie. Hvad, der traditionelt blot fungerede som skitse for de mere ‘vedvarende’ medier som fx maleriet og skulpturen, er af den yngre generation blevet nyfortolket og revideret, og tegningens mulighed for den detaljerede, forfinede, ‘langsomme’ og personligt forankrede fortælling fremhæves nu som dens potentiale. MS’s tegninger er kendetegnet ved den tynde, vibrerende, næsten maniske streg, der tegner motiverne op i enorme formater og ofte i helt monokrom rød eller sort farveblyant. Tegningerne bliver som sådan ekstremt ‘kropslige’ – dels i kraft af de store formater og dels i kraft af håndens tydelige spor henover papiret, de tusindvis af streger, der på det nærmeste bliver ren gestik. Det ellers intime tegnemedie gøres hos MS monumentalt i skala – men uden at miste den personlige forankring og fortælling.


Installation view


Installation view


Morten Schelde, The White Ship, 2005, 200 x 150 cm


Installation view